Облік і контроль страхування майна

Облік і контроль страхування майна

Бібліографічний опис Заремба О. В. Облік і контроль страхування майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Заремба Олексій Вікторович – Київ, 2005. – 25 с. Анотація В Читати далі …