Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень

Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Вовченко О. Л. Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Вовченко Олександр Леонідович – Київ, Читати далі …

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Семеничнко Ю. К. Аналіз ефективності кредитних операцій банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Семениченко Юлія Костянтинівна – Київ, 2003. – Читати далі …

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Левченко О. М. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левченко Олександра Мартинівна – Київ, 2003. Читати далі …

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Методика аналізу ліквідності комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Крішталь Т. Е. Методика аналізу ліквідності комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крішталь Тетяна Едуардівна – Київ, 2003. – Читати далі …

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Примостка Людмила Олександрівна – Київ, 2002. Читати далі …

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Некрасова Л. І. Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Некрасова Наталія Ігорівна – Читати далі …

Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках

Облік і аналіз валютних операцій в банках

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Максименко А. В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Максименко Анна Вікторівна – Читати далі …

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Крамаренко Я. Ю. Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крамаренко Читати далі …

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Кіндрацька Л. М. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кіндрацька Любомира Максимівна Читати далі …

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва

Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Венгренович Н. Р. Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Венгренович Наталя Романівна Читати далі …