Рядок 1900 “Баланс”

Рядок 1900 "Баланс"

Рядок 1900 “Баланс” балансу: призначення Рядок 1900 “Баланс” балансу призначений для відображення загального підсумку пасиву балансу. Рядок 1900 “Баланс” балансу: заповнення Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової Читати далі …

Рядок 1800 “V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду”

Рядок 1800 "V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду"

Рядок 1800 “V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду” балансу: призначення Рядок 1800 “V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду” балансу призначений для відображення недержавними пенсійними фондами різниці між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою зобов’язань пенсійного Читати далі …

Рядок 1700 “IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття”

Рядок 1700 "IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття"

Рядок 1700 “IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття” балансу: призначення Рядок 1700 “IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття” балансу призначений для відображення зобов’язань, що визначаються відповідно до П(С)БО Читати далі …

Рядок 1695 “Усього за розділом III”

Рядок 1695 "Усього за розділом III"

Рядок 1695 “Усього за розділом III” балансу: призначення Рядок 1695 “Усього за розділом III” балансу призначений для відображення загальної суми розділу III. Рядок 1695 “Усього за розділом III” балансу: заповнення Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти Форма і склад статей Читати далі …

Рядок 1690 “Інші поточні зобов’язання”

Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання"

Рядок 1690 “Інші поточні зобов’язання” балансу: призначення Рядок 1690 “Інші поточні зобов’язання” балансу призначений для відображення сум зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до інших статей, наведених Читати далі …

Рядок 1670 “Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків”

Рядок 1670 "Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків"

Рядок 1670 “Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків” балансу: призначення Рядок 1670 “Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків” балансу призначений для відображення страховиками неамортизованого залишку комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у Читати далі …

Рядок 1665 “Доходи майбутніх періодів”

Рядок 1665 "Доходи майбутніх періодів"

Рядок 1665 “Доходи майбутніх періодів” балансу: призначення Рядок 1665 “Доходи майбутніх періодів” балансу призначений для відображення суми доходи, отриманих протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. Рядок 1665 “Доходи майбутніх періодів” балансу: заповнення Заповнення фінансової Читати далі …

Рядок 1660 “Поточні забезпечення”

Рядок 1660 "Поточні забезпечення"

Рядок 1660 “Поточні забезпечення” балансу: призначення Рядок 1660 “Поточні забезпечення” балансу призначений для відображення суми забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено. Рядок 1660 “Поточні забезпечення” балансу: заповнення Читати далі …

Рядок 1650 “Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю”

Рядок 1650 "Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю"

Рядок 1650 “Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю” балансу: призначення Рядок 1650 “Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю” балансу призначений для відображення страховиками суми кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими авансами, суми кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами Читати далі …

Рядок 1645 “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків”

Рядок 1645 "Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків"

Рядок 1645 “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” балансу: призначення Рядок 1645 “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” балансу призначений для відображення суми заборгованості підприємства пов’язаним сторонам та кредиторської заборгованості з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Рядок додатковий, Читати далі …