Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах

Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах

Бібліографічний опис Братчук Л. М. Облік орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Братчук Людмила Михайлівна – Київ, 2005. – 21 с. Анотація Читати далі …

Облік оперативної оренди в сільському господарстві України

Облік оперативної оренди в сільському господарстві

Бібліографічний опис Кондрюк Л. В. Облік оперативної оренди в сільському господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кондрюк Леся Василівна – Київ, 2004. – 23 с. Читати далі …