Фінансова звітність підприємства: загальні аспекти

Фінансова звітність підприємства: загальні аспекти

Фінансова звітність підприємства: визначення

Фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Закон 'Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні'

Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначає правові засади складання фінансової звітності в Україні.

Аналогічне визначення фінансової звітності наведене у НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Фінансова звітність підприємства: подання та оприлюднення

Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність:

 • органам, до сфери управління яких вони належать;
 • трудовим колективам на їх вимогу;
 • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
 • органам державної влади та іншим користувачам відповідно до законодавства.

Фінансова звітність підприємств, крім випадків, передбачених законом:

 • не становить комерційної таємниці,
 • не є конфіденційною інформацією,
 • не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом.

На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації.

Оприлюднювати на власній веб-сторінці річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком зобов’язані:

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів);
 • публічні акціонерні товариства;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
 • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
 • середні підприємства;
 • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.

Критерії поділу підприємств за розміром наведені у п. 2 ст. 2 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Фінансова звітність підприємства: склад

Фінансова звітність відповідно до НП(С)БО 1 складається з:

Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати для:

 • мікропідприємств;
 • малих підприємств;
 • непідприємницьких товариств;
 • представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Фінансова звітність підприємства: загальні аспекти

Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Підприємства складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. На вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту.

Залежно від періоду подання виділяють наступні види фінансової звітності:

 • місячна (за загальним правилом стосується лише юридичних осіб, пов’язаних з бюджетним фінансуванням);
 • квартальна;
 • річна.

Загальновстановленим звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Інші періоди вважаються проміжними. Проміжна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *