Кваліфікаційна випускна робота здобувача вищої освіти: загальні аспекти

Кваліфікаційна випускна робота здобувача вищої освіти: загальні аспекти

Кваліфікаційна випускна робота здобувача вищої освіти – це самостійна робота, яка готується з метою публічного захисту для здобуття:

  • ступеня вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра або
  • освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Таке визначення кваліфікаційної роботи наведене у Положенні про Національний репозитарій академічних текстів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 541.

Кваліфікаційна випускна робота та національна рамка кваліфікацій

Системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти регламентується Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 ще за підписом горезвісного «папєрєдніка».

Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризується:

  • рівнем складності освітньої програми,
  • сукупністю компетентностей особистості, знань, умінь, навичок та здатностей застосовувати знання,

які визначені, як правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій.

Україна наразі здійснює модернізацію своїх освітніх і професійних стандартів, формує відповідну законодавчо-нормативну базу, створює умови для залучення до процесів розбудови нової інноваційної Національної системи кваліфікацій (НСК) за сприяння Європейського фонду освіти (ЄФО) та зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Так, рішенням Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 519 національна рамка кваліфікацій приведена у відповідність до Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та відтепер містить вісім кваліфікаційних рівнів замість одинадцяти, як це було раніше.

Нова рамка забезпечує порівнюваність та співставність освітніх і професійних кваліфікацій, які люди здобувають в Україні, із кваліфікаціями, отриманими за кордоном. Таким чином, отримавши освітні чи професійні кваліфікації у іншій країні, людина без проблем зможе підтвердити їх в Україні та без проблем працевлаштуватись.

Кваліфікації вищої освіти відповідають:

  • молодший бакалавр – 5 рівню НРК та короткому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • бакалавр – 6 рівню НРК та першому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • магістр – 7 рівню НРК та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • доктор філософії та доктор мистецтва – 8 рівню НРК та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, а
  • доктор наук – 8 рівню НРК.

До речі, раніше кваліфікаційна випускна робота іменувалася дипломною роботою.

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог