Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування”

Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю "Облік і оподаткування"

Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування” як форма атестації

Національні стандарти вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” містять певні вимоги щодо атестації здобувачів вищої освіти. Тому випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування” є формою атестації здобувачів освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр.

Так, атестація бакалаврів може здійснюватися у формі:

 • публічного захисту кваліфікаційної роботи;
 • або атестаційного екзамену (екзаменів).

Атестація магістрів здійснюється виключно у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було і як стало

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було і як стало

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було Дипломна робота з бухгалтерського обліку є випускною самостійною роботою навчально-дослідницького характеру. Тобто, це форма підсумкової атестації випускників, засіб визначення рівня підготовки фахівця, розвитку його творчих здібностей, уміння проводити самостійні дослідження, що дає право на Читати далі …

Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування”: вимоги до змісту та структури

Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування” демонструє рівень теоретичної і практичної підготовки випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом.

Необхідною умовою написання випускної кваліфікаційної роботи є розкриття її змісту в розрізі вимог щодо знань і вмінь відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій. Вона має показати здатність здобувача вищої освіти:

 • використовувати для розв’язання певної проблеми набуті в процесі навчання теоретичні знання;
 • узагальнювати фактичний, зокрема статистичний матеріал;
 • застосувати сучасну методику дослідження з широким використанням графіків, таблиць, за допомогою яких фахівці виражають свої теоретично-прикладні здобутки;
 • критично аналізувати літературні джерела, виявляючи їх позитивні та негативні сторони;
 • приймати оптимальні рішення в конкретних ситуаціях із застосуванням обчислювальної техніки.

Таким чином, в першу чергу вимоги до рівня дослідження диктуються описом компетентностей випускника, що містяться у “профільних” стандартах вищої освіти:

Загальні та найбільш принципові питання підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи зазвичай встановлюються внутрішніми нормативними документами кафедри (методичними рекомендаціями).

А ось деталі дослідження погоджуються безпосередньо науковим керівником.

Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування”: предметна область дослідження

Більшість тем кваліфікаційних робіт за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” зазвичай більш-менш вдало вписуються в наступний примірний перелік досліджуваних питань:

 • об’єкт дослідження як економічна категорія;
 • нормативне забезпечення обліку об’єкта дослідження;
 • проблематика обліку, аудиту, аналізу об’єкта дослідження;
 • міжнародний досвід обліку об’єкта дослідження;
 • облікова політика об’єкта дослідження;
 • документування обліку об’єкта дослідження;
 • методика бухгалтерського обліку об’єкта дослідження;
 • оподаткування об’єкта дослідження;
 • управлінський облік об’єкта дослідження;
 • відображення об’єкта дослідження у звітності;
 • аудит об’єкта дослідження;
 • аналіз об’єкта дослідження;
 • контроль об’єкта дослідження;
 • автоматизація обліку об’єкта дослідження;
 • вдосконалення обліку, аудиту, аналізу об’єкта дослідження.

Наведений перелік питань ні в якому разі не претендує бути еталоном. Він є лише спробою систематизувати безмежні гори накопичених досліджень у сфері бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу.