Рядок 4265 “Перепродаж викуплених акцій (часток)”

Рядок 4265 "Перепродаж викуплених акцій (часток)"

Рядок 4265 “Перепродаж викуплених акцій (часток)” звіту про власний капітал: призначення

Рядок 4265 “Перепродаж викуплених акцій (часток)” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок перепродажу викуплених акцій (часток).

У цьому рядку відображають:

 • виручку від перепродажу викуплених акцій (часток);
 • збиток від продажу акцій (часток), що покривається за рахунок емісійного доходу і нерозподіленого прибутку;
 • прибуток (емісійний дохід) від перепродажу раніше викуплених акцій (часток).

5.11. У статтях розділу “Вилучення капіталу” наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій (часток) власної емісії, перепродаж чи анулювання викуплених акцій (часток), вилучення частки в капіталі, зменшення номінальної вартості акцій, або інші зміни в капіталі, зокрема придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві.

Методрекомендації № 433

Рядок 4265 “Перепродаж викуплених акцій (часток)” звіту про власний капітал: заповнення

Рядок 4265 'Перепродаж викуплених акцій (часток)' дорівнює:
 • графа 5: оборот за Дт рахунків 30, 31, субрахунку 377 з Кт субрахунку 421;
 • графи 5, 9: обороти за Дт субрахунку 421 з Кт рахунку 45;
 • графи 7, 9: оборот за Дт рахунку 44 з Кт рахунку 45;
 • графа 9: оборот за Дт рахунків 30, 31, субрахунку 377 з Кт рахунку 45.

Обороти за Дт рахунку 44 (графа 7) і субрахунку 421 (графа 5) наводяться у дужках (віднімаються).

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення складових власного капіталу та їх змін у звіті про власний капітал

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

 • оцінка статті може бути достовірно визначена;
 • інформація відповідає критеріям суттєвості;
 • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
 • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Більше інформації про Звіт про власний капітал – в матеріалі

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про власний капітал та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про власний капітал та

РубрикаФінансова звітність підприємства