Рядок 1690 “Інші поточні зобов’язання”

Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання"

Рядок 1690 “Інші поточні зобов’язання” балансу: призначення

Рядок 1690 “Інші поточні зобов’язання” балансу призначений для відображення сум зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання і забезпечення”.

2.73. У статті “Інші поточні зобов’язання” наводяться суми зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання і забезпечення”.

Методрекомендації № 433

Рядок 1690 “Інші поточні зобов’язання” балансу: заповнення

Рядок 1690 'Інші поточні зобов'язання' дорівнює:

Сальдо Кт рахунку 36 (в частині заборгованості замовникам за будівельними контрактами), субрахунків 372, 643, 644, 684, 685 (крім платежів у позабюджетні фонди)

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення пасивів в балансі підприємства

Пасиви відображаються в балансі з урахуванням наступного:

  • зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і є ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення;
  • власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Більше інформації про Баланс (Звіт про фінансовий стан) – в матеріалі

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан) складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан (активи, зобов’язання і власний капітал) підприємства на звітну дату. Баланс складається з двох частин – активу і пасиву. В активі балансу відображаються Читати далі …

коментарі відсутні

Більше інформації про заповнення балансу та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаБаланс (Звіт про фінансовий стан) та

РубрикаФінансова звітність підприємства