Рядок 1645 “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків”

Рядок 1645 "Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків"

Рядок 1645 “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” балансу: призначення

Рядок 1645 “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” балансу призначений для відображення суми заборгованості підприємства пов’язаним сторонам та кредиторської заборгованості з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо.

Рядок додатковий, інформація в ньому наводиться, якщо відповідає критеріям суттєвості. Включається до підсумку балансу.

2.68. У додатковій статті “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

Методрекомендації № 433

Рядок 1645 “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” балансу: заповнення

Рядок 1645 'Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків' дорівнює:

Сальдо Кт субрахунків 682, 683

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення пасивів в балансі підприємства

Пасиви відображаються в балансі з урахуванням наступного:

  • зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і є ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення;
  • власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Більше інформації про Баланс (Звіт про фінансовий стан) – в матеріалі

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан) складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан (активи, зобов’язання і власний капітал) підприємства на звітну дату. Баланс складається з двох частин – активу і пасиву. В активі балансу відображаються Читати далі …

коментарі відсутні

Більше інформації про заповнення балансу та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаБаланс (Звіт про фінансовий стан) та

РубрикаФінансова звітність підприємства