Рядок 2510 “Відрахування на соціальні заходи”

Рядок 2510 "Відрахування на соціальні заходи"

Рядок 2510 “Відрахування на соціальні заходи” звіту про фінансові результати: призначення

Рядок 2510 “Відрахування на соціальні заходи” звіту про фінансові результати призначений для відображення суми відрахувань на соціальні заходи, якої зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням відрахувань на соціальні заходи, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

3.37. У розділі III звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

Методрекомендації № 433

Нагадаємо склад елемента операційних витрат “Відрахування на соціальні заходи”:

24. До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються:

  • відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
  • відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства,
  • відрахування на інші соціальні заходи.
П(С)БО 16

Рядок 2510 “Відрахування на соціальні заходи” звіту про фінансові результати: заповнення

Рядок 2510 'Відрахування на соціальні заходи' дорівнює:

обороти за Дт рахунку 82 або рахунків 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рахунку 65, субрахунків 471/Страхові внески від забезпечень на оплату відпусток, 472, 477/Страхові внески від забезпечень на матеріальне заохочення

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення доходів і витрат у звіті про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках;
  • згортання статей доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Більше інформації про Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – в матеріалі

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про фінансові результати та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та

РубрикаФінансова звітність підприємства