Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

Рахунок 37 Розрахунки з різними дебіторами

Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами” призначений для обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за:

  • авансами виданими;
  • нарахованими доходами;
  • претензіями;
  • відшкодуванням завданих збитків;
  • позиками членів кредитних спілок;
  • іншими операціями.

Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами” має такі субрахунки:

Синтетичні рахунки Субрахунки Сфера застосування
Код Назва Код Назва
37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності
372 Розрахунки з підзвітними особами
373 Розрахунки за нарахованими доходами
374 Розрахунки за претензіями
375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
377 Розрахунки з іншими дебіторами
378 Розрахунки з державними цільовими фондами
379 Розрахунки за операціями з деривативами

За дебетом рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств