Рахунок 21 “Поточні біологічні активи”

Рахунок 21 Поточні біологічні активи

Рахунок 21 “Поточні біологічні активи” призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва, зокрема тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо.

За дебетом рахунку 21 “Поточні біологічні активи” відображається надходження (оприбуткування зернових, технічних, овочевих та інших культур тощо, приплоду молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракуваних з основного стада худоби для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) поточних біологічних активів; приріст живої маси молодняку тварин, за кредитом – вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі на переробку, продаж, безоплатної передачі тощо”.

Рахунок 21 “Поточні біологічні активи” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
21Поточні біологічні активи211Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістюСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
212Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
213Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Рахунок 21 “Поточні біологічні активи” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 30 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Біологічні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств