Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані”

Рахунок 34 Короткострокові векселі одержані

Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані” призначений для обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
34Короткострокові векселі одержані341Короткострокові векселі, одержані в національній валютіУсі види діяльності
342Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

На рахунку 34 “Короткострокові векселі одержані” за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом – отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

Рахунок 34 “Короткострокові векселі одержані” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Вексель: загальні аспекти

Вексель (від німецьк. wechsel — «обмін») — це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) (ст. 14 Закону про цінні папери).

Отже, вексель згідно із визначенням чинного законодавства має подвійну природу:

  1. боргове зобов’язання,
  2. цінний папір.

Але все ж вексель доволі істотно відрізняється від решти цінних паперів.

Головна відмінність векселя — видавати його можна тільки для того, аби оформити грошову заборгованість за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • Закон про векселі -ЗаконУкраїни “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. № 2374-III;
  • Закон про цінні папери – Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств