Рахунок 68 “Розрахунки за іншими операціями”

Рахунок 68 Розрахунки за іншими операціями

Рахунок 68 “Розрахунки за іншими операціями” призначений для обліку розрахунків за операціями, що не можуть бути відображені на рахунках 63 – 67.

Рахунок 68 “Розрахунки за іншими операціями” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
68Розрахунки за іншими операціями680Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажуУсі види діяльності
681Розрахунки за авансами одержаними
682Внутрішні розрахунки
683Внутрішньогосподарські розрахунки
684Розрахунки за нарахованими відсотками
685Розрахунки з іншими кредиторами

Субрахунок 680

На субрахунку 680 “Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу” ведеться облік визнаних відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” зобов’язань, прямо пов’язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.

Субрахунок 681

На субрахунку 681 “Розрахунки за авансами одержаними” ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

Субрахунок 682

На субрахунку 682 “Внутрішні розрахунки” ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми і асоційованими підприємствами.

Субрахунок 683

На субрахунку 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за:

 • взаємним відпуском матеріальних цінностей;
 • реалізацією продукції, робіт, послуг;
 • передачею витрат загальноуправлінської діяльності;
 • виплатою заробітної плати працівникам цих господарств;
 • за іншими видами розрахунків.

Передача активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, виділеному на окремий баланс, відображається за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”, а їх одержання – зворотною кореспонденцією цих рахунків.

Субрахунок 684

На субрахунку 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” ведеться облік нарахованих відсотків за:

 • використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
 • використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо);
 • іншими операціями.

Субрахунок 685

На субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями”, а саме:

 • з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо);
 • за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 68 “Розрахунки за іншими операціями” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Примітки:

 • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *