Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

Рахунок 14 Довгострокові фінансові інвестиції

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
14Довгострокові фінансові інвестиції141Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталіУсі види діяльності
142Інші інвестиції пов’язаним сторонам
143Інвестиції непов’язаним сторонам

За дебетом рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом – їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”: аналітичний облік

Аналітичний облік за рахунком 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об’єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території країни, так і за кордоном.

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Довгострокові фінансові інвестиції: загальні аспекти

Методологічні засади бухгалтерського обліку фінансових інвестицій та їх відображення у фінансовій звітності встановлено НП(С)БО 12. Окремі фінансові інвестиції обліковуються з урахуванням норм НП(С)БО 13.

Відповідно до НПБО 13

фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсот­ків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора.

Чіткого визначення, які інвестиції слід вважати довгостроковими, а які поточними, НП(С)БО не містять. Проте НП(С)БО 1 дає визначення оборотних та необоротних активів. Тому обґрунтованим з точки зору НП(С)БО 1 є визначення, наведене у Методрекомендаціях № 433:

довгострокові фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 12 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91;
  • НП(С)БО 13 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559;
  • Методрекомендації № 433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств