Рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”

Рахунок 39 Витрати майбутніх періодів

Рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів” призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

Один із головних принципів складання фінансової звітності – відповідність доходів і витрат (п. 6 розд. ІІІ НП(С)БО 1). Іншими словами, якщо актив приносить економічну вигоду протягом декількох звітних періодів, то витрати на його придбання слід відображати у Звіті про фінансові результати поступово. Тобто частинами, які отримують у результаті систематичного та раціонального розподілу таких витрат протягом цих звітних періодів.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”, відносяться:

  • витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості;
  • з освоєнням нових виробництв та агрегатів;
  • сплачені авансом орендні платежі;
  • оплата страхового поліса, оплата торгового патенту;
  • передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом – їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

Примітки:

  • НП(С)БО 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73;
  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *