Рахунок 19 Гудвіл

Рахунок 19 Гудвіл

Рахунок 19 “Гудвіл” призначений для узагальнення інформації про гудвіл, що виникає при придбанні, відповідно до НП(С)БО 19, та/або гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, порядок обліку та списання якого визначається Положенням № 1213.

Рахунок 19 “Гудвіл” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
19ГудвілЗа видами об’єктів інвестуванняУсі види діяльності
191Гудвіл при придбанні
193Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Аналітичний облік гудвілу ведеться за об’єктами придбання.

Рахунок 19 “Гудвіл” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Гудвіл підприємства: загальні аспекти

Відповідно до НП(С)БО 19:

Гудвіл – це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання.

У міжнародній та вітчизняній практиці виокремлюють внутрішньо створений гудвіл та придбаний.

При визнанні гудвілу активом його можна ідентифікувати як позитивний та негативний.

Позитивний гудвіл є ціною, яку покупець готовий заплатити за підприємство, понад справедливу вартість його чистих активів, а негативним гудвілом є перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань над вартістю придбання на дату покупки.

Вплив гудвілу на вартість підприємства обумовлює необхідність його оцінки, яка ускладнюється
практичною неможливістю ідентифікації всіх нематеріальних активів, які складають вартість гудвіла. Саме з цієї причини як у міжнародних, так і у вітчизняних нормативно-правових документах зазначається, що гудвіл можливо оцінити тільки під час купівлі-продажу або об’єднання підприємств.

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 19 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163;
  • Положення № 1213 – Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006р. № 1213.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств