Рахунок 26 “Готова продукція”

Рахунок 26 Готова продукція

Рахунок 26 “Готова продукція” призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
26Готова продукціяЗа видами готової продукціїПромисловість, сільське господарство та ін.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.

Рахунок 26 “Готова продукція”: за дебетом відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною вартістю.

Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки вибуття запасів.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.

Рахунок 26 “Готова продукція” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Готова продукція: загальні аспекти

Відповідно до НП(С)БО 9  готовою продукцією, вважається продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.

Готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу. Тобто це кінцевий результат виробничого циклу, – активи, завершені обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках,
встановлених законодавством.

Визначено основні вимоги, яким повинна відповідати готова продукція призначена для продажу:

  • готова продукція є повністю закінчена і укомплектована;
  • відповідає стандартам;
  • прийнята службою технічного контролю;
  • забезпечена відповідним паспортом, сертифікатом, гігієнічним висновком та іншими необхідними документами, що засвідчують її якість і комплектність.

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 9 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246;
  • Методрекомендації № 2 – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств