Рядок 4090 “Інші зміни”

Рядок 4090 "Інші зміни"

Рядок 4090 “Інші зміни” звіту про власний капітал: призначення

Рядок 4090 “Інші зміни” звіту про власний капітал призначений для відображення сум коригувань власного капіталу внаслідок подій після дати балансу (тобто інших змін, які не відображені у рядках 4005 та 4010).

5.5. У статтях “Зміна облікової політики”, “Виправлення помилок” та “Інші зміни” відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року N 137, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 392/3685 (зі змінами).

<span class="su-quote-cite"><a href="https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv" target="_blank">Методрекомендації № 433</a></span>

Рядок 4090 “Інші зміни” звіту про власний капітал: заповнення

Рядок 4090 'Інші зміни' дорівнює:
 • графа 3: обороти за рахунком 40;
 • графа 4: обороти за рахунком 41;
 • графа 5: обороти за рахунком 42;
 • графа 6: обороти за рахунком 43;
 • графа 7:
  • оборот за Дт субрахунків 441, 442 з Кт рахунків класів 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • оборот за Дт рахунків класів 1, 2, 3, 4, 5, 6 з Кт субрахунків 441, 442;
 • графа 8: обороти за рахунком 46;
 • графа 9: обороти за рахунком 45;
 • графа 10: алгебраїчна сума граф 3 – 9.

Суми коригувань за дебетом рахунків обліку капіталу (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) наводяться в дужках і віднімаються при визначенні показника графи 10.

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення складових власного капіталу та їх змін у звіті про власний капітал

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

 • оцінка статті може бути достовірно визначена;
 • інформація відповідає критеріям суттєвості;
 • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
 • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Більше інформації про Звіт про власний капітал – в матеріалі

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про власний капітал та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про власний капітал та

РубрикаФінансова звітність підприємства