НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: призначення

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” визначає мету, склад і принципи складання фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі – підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: термінологія

НП(С)БО 1 дає визначення наступним термінам:

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: структура документа

НП(С)БО 1 має наступну структуру:

 1. Загальні положення
 2. Склад та елементи фінансової звітності
 3. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її складання
 4. Розкриття інформації у фінансовій звітності

НП(С)БО 1 також містить наступні додатки:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
 • Звіт про власний капітал;
 • Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
 • Консолідований звіт про власний капітал;
 • Перелік додаткових статей фінансової звітності.

НП(С)БО 1 затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Про засади державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *