Рахунок 97 “Інші витрати”

Рахунок 97 "Інші витрати"

Рахунок 97 “Інші витрати” призначений для обліку витрат, що виникають в процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг.

За дебетом субрахунків 971 – 977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 97 “Інші витрати” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
97Інші витрати970Витрати від зміни вартості фінансових інструментівУсі види діяльності, крім торгівлі цінними паперами
971Собівартість реалізованих фінансових інвестиційУсі види діяльності
972Втрати від зменшення корисності активів
974Втрати від неопераційних курсових різниць
975Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
976Списання необоротних активів
977Інші витрати діяльності

Субрахунок 970

На субрахунку 970 “Витрати від зміни вартості фінансових інструментів” підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію про витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

Субрахунок 971

На субрахунку 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані з їх реалізацією.

Субрахунок 972

На субрахунку 972 “Втрати від зменшення корисності активів” відображаються втрати від зменшення корисності активів.

Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”.

Субрахунок 974

На субрахунку 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць” відображаються втрати за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

Субрахунок 975

На субрахунку 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

Субрахунок 976

На субрахунку 976 “Списання необоротних активів” відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов’язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

Субрахунок 977

На субрахунку 977 “Інші витрати діяльності” відображаються інші витрати діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 “Інші витрати”.

Рахунок 97 “Інші витрати” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *