План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку

Інформація на сайті “Бібліотека студента-бухгалтера” узагальнюється одночасно за кількома ознаками. При цьому основною є класифікація матеріалу за об’єктами обліку. Обліковий процес починається з процедури визнання. Отже, важливо розуміти та засвоїти сутність тих об’єктів, які відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та субрахунках.  Впорядкування облікової інформації при цьому забезпечує відповідний інструмент – план рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків є одним з базових інструментів бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств методом подвійного запису. При цьому подвійний запис являє собою принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках. Це забезпечує рівність оборотів по дебету і кредиту відповідних рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція з його застосування затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 .

План рахунків є обов’язковим для:

  • підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності;
  • виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб.

Суб’єкти малого підприємництва замість загального Плану рахунків мають право використовувати Спрощений план рахунків.

За своєю структурою План рахунків є переліком рахунків, схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності в системі бухгалтерського обліку підприємства.

У цьому переліку за десятковою системою наведені коди і найменування синтетичних рахунків і субрахунків. Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку.

Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Робочий план рахунків (створений на основі Плану рахунків) підприємство може затвердити окремим наказом керівника. Можна також викласти його як окремий додаток до наказу про облікову політику підприємства.

Підприємства, які застосовують Інструкцію № 291, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.

Структура Плану рахунків

План рахунків має наступну структуру:

Клас

Найменування

1Необоротні активи
2Запаси
3Кошти, розрахунки та інші активи
4Власний капітал та забезпечення зобов’язань
5Довгострокові зобов’язання
6Поточні зобов’язання
7Доходи і результати діяльності
8Витрати за елементами
9Витрати діяльності
0Позабалансові рахунки

Рахунки класів 0 – 7 є обов’язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 “Витрати діяльності” ведуться всіма підприємствами. Виключенням є  суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, що не ведуть комерційної діяльності. Такі підприємства можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.

Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.