Клас 7. Доходи і результати діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Доходи і результати діяльності як об’єкт обліку

Поняття “доходи і результати діяльності” не є окремим поняттям, а отже, не вивчається бухгалтерською наукою саме в такому поєднанні. Роз’яснимо далі.

Поняття фінансових результатів діяльності, а саме прибутку та збитків, та методологічні основи їх розкриття у фінансовій звітності визначає НП(С)БО 1. Цим положенням визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

НП(С)БО 1 дає наступне визначення фінансових результатів:

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

НП(С)БО 1 дає також визначення нерозривно пов’язаних з фінансовими результатами категорій – доходів та витрат:

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Таким чином, методологічні засади формування інформації про фінансові результати в бухгалтерському обліку нерозривно пов’язані з засадами відображення в обліку доходів та витрат, які розкриті в НП(С)БО 15 та НП(С)БО 16 відповідно, та в інших положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Доходи і результати діяльності: рахунки обліку

Рахунки, на яких ведеться облік доходів і результатів діяльності, складають окремий клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70Доходи від реалізаціїУсі види діяльності
71Інший операційний дохідУсі види діяльності
72Дохід від участі в капіталіУсі види діяльності
73Інші фінансові доходиУсі види діяльності
74Інші доходиУсі види діяльності
76Страхові платежіСтрахова діяльність
79Фінансові результатиУсі види діяльності

Рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності” призначені для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 “Страхові платежі”, протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”.

На рахунку 76 “Страхові платежі” узагальнюється інформація про надходження страхових платежів та їх повернення страхувальникам, із щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Примітки:

  • НП(С)БО 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73;
  • НП(С)БО 15 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290;
  • НП(С)БО 16 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318;
  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств