Клас 0. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

Позабалансові рахунки: призначення

Позабалансові рахунки – з самої назви стає зрозуміло,  що це рахунки, сальдо яких не враховують при складанні балансу.

Позабалансовий облік призначений для відображення таких господарських фактів, які не впливають у даний момент на стан активів, капіталу та зобов’язань підприємства, проте вимагають спостереження і контролю.

Отже, позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність та рух:

  • цінностей, які не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);
  • умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо);
  • бланків суворого обліку;
  • списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);
  • амортизаційних відрахувань.

Бухгалтерський облік зазначених цінностей, амортизаційних відрахувань, умовних прав і зобов’язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування і дебіторської заборгованості, нарахування і використання амортизаційних відрахувань проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Аналітичний облік матеріальних цінностей та зобов’язань, які відображають на позабалансових рахунках, слід вести в оборотній відомості у розрізі цих рахунків. У відомості зазначають оборот за дебетом і кредитом по кожному з позабалансових рахунків і виводять залишок на кінець місяця.

Позабалансові рахунки в Плані рахунків

Позабалансові рахунки складають окремий клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку

Клас 0. Позабалансові рахунки

01Орендовані необоротні активиУсі види діяльності
02Активи на відповідальному зберіганніУсі види діяльності
03Контрактні зобов’язанняУсі види діяльності
04Непередбачені активи й зобов’язанняУсі види діяльності
05Гарантії та забезпечення наданіУсі види діяльності
06Гарантії та забезпечення отриманіУсі види діяльності
07Списані активиУсі види діяльності
08Бланки суворого облікуУсі види діяльності
09Амортизаційні відрахуванняУсі види діяльності

Примітки:

  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств