Рядок 4110 “Інший сукупний дохід за звітний період”

Рядок 4110 "Інший сукупний дохід за звітний період"

Рядок 4110 “Інший сукупний дохід за звітний період” звіту про власний капітал: призначення

Рядок 4110 “Інший сукупний дохід за звітний період” звіту про власний капітал призначений для відображення суми іншого сукупного доходу за звітний період. Показник формується на основі статей розділу ІІ «Сукупний дохід» форми № 2 «Звіт про фінансові результати».

5.8. У статі “Інший сукупний дохід за звітний період” відображається сума іншого сукупного доходу за звітний період зі звіту про фінансові результати. У додаткових статтях може наводитися інформація про складові іншого сукупного доходу, у разі якщо така інформація відповідає критеріям суттєвості.

Методрекомендації № 433

Рядок 4110 “Інший сукупний дохід за звітний період” звіту про власний капітал: заповнення

Рядок 4110 'Інший сукупний дохід за звітний період' дорівнює:
  • графа 4: обороти за Кт рахунку 41 мінус обороти за Дт рахунку 41;
  • графа 5: обороти за Кт субрахунків 423, 424, 425 мінус обороти за Дт субрахунків 423, 424, 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій із власниками);
  • графа 10: алгебраїчна сума граф 4 і 5

Від’ємний результат наводиться у дужках.

Рядок 4110 “Інший сукупний дохід за звітний період” звіту про власний капітал: порівнянність з іншими показниками фінансової звітності

Рядок 4110 'Інший сукупний дохід за звітний період' граф 4 та/або 5 повинен дорівнювати:

рядку 2460 графи 3 форми № 2

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення складових власного капіталу та їх змін у звіті про власний капітал

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
  • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Більше інформації про Звіт про власний капітал – в матеріалі

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про власний капітал та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про власний капітал та

РубрикаФінансова звітність підприємства