Рядок 4100 “Чистий прибуток (збиток) за звітний період”

Рядок 4100 "Чистий прибуток (збиток) за звітний період"

Рядок 4100 “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” звіту про власний капітал: призначення

Рядок 4100 “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” звіту про власний капітал призначений для відображення збільшення (зменшення) власного капіталу в розрізі його складових за рахунок отриманого чистого прибутку (збитку) протягом року.

5.7. У статті “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” відображається сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

Методрекомендації № 433

Рядок 4100 “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” звіту про власний капітал: порівнянність з іншими показниками фінансової звітності

Рядок 4100 'Чистий прибуток (збиток) за звітний період' графи 7 повинен дорівнювати:

рядок 2350 або 2355 графи 3 форми № 2

Сума збитку наводиться в дужках (віднімається).

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення складових власного капіталу та їх змін у звіті про власний капітал

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
  • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Більше інформації про Звіт про власний капітал – в матеріалі

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про власний капітал та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про власний капітал та

РубрикаФінансова звітність підприємства