НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”

НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність"

НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”: призначення

НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність” визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються групою юридичних осіб (далі – група підприємств), яка складається з підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, або групи підприємств, у якій підприємство, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, застосовують норми цього Національного положення (стандарту) для складання окремої консолідованої фінансової звітності щодо таких підприємств.

Об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств, у порядку, визначеному цим Національним положенням (стандартом).

НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”: термінологія

Серед іншого, НП(С)БО 2 надає визначення наступним термінам:

НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”: структура документа

НП(С)БО 2 має наступну структуру:

  1. Загальні положення;
  2. Порядок складання консолідованої фінансової звітності;
  3. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

У додатку до НП(С)БО 2 наведені:

  1. Приклади владних повноважень;
  2. Приклади ознак наявності владних повноважень у підприємства-інвестора;
  3. Приклади найбільш значущих видів діяльності;
  4. Приклади прав захисту інтересів інвесторів.

НП(С)БО 2 затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 27.06.2013 р. № 628.

Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Про засади державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні викладено тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *