Рядок 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги”

Рядок 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги"

Рядок 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги” балансу: призначення

Рядок 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги” балансу призначений для відображення заборгованості покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригованої на резерв сумнівних боргів (нетто).

Показники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

2.27. У статті “Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги” відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто).

2.33. Показники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”…

Методрекомендації № 433

Рядок 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги” балансу: заповнення

Рядок 1125 'Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги' дорівнює:

Сальдо Дт рахунку 36, скориговане на резерв сумнівних боргів

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги” балансу: призначенняРядок 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги” балансу: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення активів в балансі підприємстваБаланс (звіт про фінансовий стан): Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення активів в балансі підприємства

Активи відображаються в балансі за умови, що:

  • вони контролюються підприємством в результаті минулих подій,
  • їх оцінка може бути достовірно визначена,
  • очікується отримання в майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням.

Витрати на придбання та створення активу, який не може бути відображений в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду.

Більше інформації про Баланс (Звіт про фінансовий стан) – в матеріалі

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

ЗмістРядок 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги” балансу: призначенняРядок 1125 “Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги” балансу: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення активів в балансі підприємстваБаланс (звіт про фінансовий стан): Читати далі …

коментарі відсутні

Більше інформації про заповнення балансу та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаБаланс (Звіт про фінансовий стан) та

РубрикаФінансова звітність підприємства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *