Рядок 1016 “Первісна вартість інвестиційної нерухомості”

Рядок 1016 "Первісна вартість інвестиційної нерухомості"

Рядок 1016 “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” балансу: призначення

Рядок 1016 “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” балансу призначений для відображення первісної вартості інвестиційної нерухомості, яка визначається з урахуванням п. 10–15 П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”.

Рядок додатковий.

2.10. У статті “Інвестиційна нерухомість” відображається вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”… У цій статті наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, визначена на дату балансу. У разі якщо відповідно до зазначеного положення (стандарту) бухгалтерського обліку інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю, у цій статті наводиться її залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при цьому у додаткових статтях окремо наводяться первісна вартість інвестиційної нерухомості та сума зносу (у дужках).

Методрекомендації № 433

Рядок 1016 “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” балансу: заповнення

Рядок 1016 'Первісна вартість інвестиційної нерухомості' дорівнює:

Сальдо Дт субрахунку 100 (якщо облік інвестиційної нерухомості ведеться за первісною вартістю)

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 1016 “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” балансу: призначенняРядок 1016 “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” балансу: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення активів в балансі підприємстваБаланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти Зміст статей фінансової звітності Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення активів в балансі підприємства

Активи відображаються в балансі за умови, що:

  • вони контролюються підприємством в результаті минулих подій,
  • їх оцінка може бути достовірно визначена,
  • очікується отримання в майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням.

Витрати на придбання та створення активу, який не може бути відображений в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду.

Більше інформації про Баланс (Звіт про фінансовий стан) – в матеріалі

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

ЗмістРядок 1016 “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” балансу: призначенняРядок 1016 “Первісна вартість інвестиційної нерухомості” балансу: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення активів в балансі підприємстваБаланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти Баланс (звіт про фінансовий Читати далі …

коментарі відсутні

Більше інформації про заповнення балансу та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаБаланс (Звіт про фінансовий стан) та

РубрикаФінансова звітність підприємства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *