П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість"

П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”: призначення

П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Це Положення (стандарт) не застосовується до питань, урегульованих П(С)БО 14 “Оренда” та іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а саме до:

 1. класифікації оренди на операційну та фінансову;
 2. визнання доходу від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості;
 3. оцінки орендодавцем нерухомості, яка надана в оренду за договором фінансової оренди;
 4. обліку продажу та операцій з продажу активів з їх подальшою орендою;
 5. розкриття інформації про фінансову та операційну оренду у фінансовій звітності;
 6. обліку біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю;
 7. обліку прав на розвідування та видобутку корисних копалин та невідтворюваних ресурсів.

П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 32 вводить визначення наступному переліку понять:

П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”: структура документа

П(С)БО 32 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості;
 • Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або виведення її зі складу інвестиційної нерухомості;
 • Вибуття інвестиційної нерухомості;
 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у примітках до фінансової звітності.

П(С)БО 32 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *