Рядок 4215 “Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства”

Рядок 4215 "Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства"

Рядок 4215 “Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства” звіту про власний капітал: призначення

Рядок 4215 “Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства” звіту про власний капітал призначений для відображення частини чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до законодавства (нарахованої суми держдивідендів).

Рядок додатковий, заповнюється лише суб’єктами державного (комунального) сектора економіки. Приймає участь у розрахунку підсумка змін у капіталі (рядка 4295).

5.9. У статтях розділу “Розподіл прибутку” наводяться суми виплат власникам (дивіденди), дані про спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу та відрахування до резервного капіталу. Суб’єктами державного (комунального) сектору економіки у додаткових статтях наводиться інформація про суму чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до законодавства, дані про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) фондів, та на матеріальне заохочення.

Методрекомендації № 433

Рядок 4215 “Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства” звіту про власний капітал: заповнення

Рядок 4215 'Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства' дорівнює:
  • графа 7: оборот за Дт субрахунку 443 з Кт субрахунку 671 (у частині держдивідендів)

Дані наводяться в дужках (віднімаються).

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 4215 “Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства” звіту про власний капітал: призначенняРядок 4215 “Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства” звіту про власний капітал: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення складових власного капіталу та їх змін у звіті про власний капітал

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
  • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Більше інформації про Звіт про власний капітал – в матеріалі

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

ЗмістРядок 4215 “Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства” звіту про власний капітал: призначенняРядок 4215 “Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства” звіту про власний капітал: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про власний капітал та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про власний капітал та

РубрикаФінансова звітність підприємства