Рядок 4114 “Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств”

Рядок 4114 "Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств"

Рядок 4114 “Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств” звіту про власний капітал: призначення

Рядок 4114 “Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств” звіту про власний капітал призначений для відображення частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій у які ведуть за методом участі в капіталі.

Рядок додатковий, заповнюється, якщо інформація відповідає критеріям суттєвості. У розрахунку підсумку змін у капіталі (рядка 4295) участі не приймає.

5.8. У статі “Інший сукупний дохід за звітний період” відображається сума іншого сукупного доходу за звітний період зі звіту про фінансові результати. У додаткових статтях може наводитися інформація про складові іншого сукупного доходу, у разі якщо така інформація відповідає критеріям суттєвості.

Методрекомендації № 433

Рядок 4114 “Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств” звіту про власний капітал: заповнення

Рядок 4114 'Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств' дорівнює:
  • графа 4: обороти за Кт рахунку 41 мінус обороти за Дт рахунку 41 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств);
  • графа 5: обороти за Кт рахунку 42 мінус обороти за Дт рахунку 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств)

Від’ємний результат наводиться у дужках.

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 4114 “Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств” звіту про власний капітал: призначенняРядок 4114 “Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств” звіту про власний капітал: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення складових власного капіталу та їх змін у звіті про власний капітал

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
  • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Більше інформації про Звіт про власний капітал – в матеріалі

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

ЗмістРядок 4114 “Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств” звіту про власний капітал: призначенняРядок 4114 “Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств” звіту про власний капітал: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про власний капітал та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про власний капітал та

РубрикаФінансова звітність підприємства