Рядок 4000 “Залишок на початок року”

Рядок 4000 "Залишок на початок року"

Рядок 4000 “Залишок на початок року” звіту про власний капітал: призначення

Рядок 4000 “Залишок на початок року” звіту про власний капітал призначений для відображення нескоригованого залишку у розрізі статей власного капіталу на початок звітного періоду.

5.4. У статтях “Залишок на початок року” та “Залишок на кінець року” відображають суми власного капіталу на початок (не скоригований залишок) і кінець року.

Методрекомендації № 433

Рядок 4000 “Залишок на початок року” звіту про власний капітал: заповнення

Рядок 4000 'Залишок на початок року' дорівнює:
 • графа 3: сальдо Кт рахунку 40;
 • графа 4: сальдо Кт рахунку 41;
 • графа 5: сальдо Кт рахунку 42;
 • графа 6: сальдо Кт рахунку 43;
 • графа 7: сальдо Кт субрахунку 441 або Дт субрахунку 442;
 • графа 8: сальдо Дт рахунку 46;
 • графа 9: сальдо Дт рахунку 45;
 • графа 10: сума граф 3, 4, 5, 6 +/- графа 7 – сума граф 8, 9

Збиток (графа 7), а також неоплачений і вилучений капітал (графи 8 і 9 відповідно) наводяться у дужках.

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення складових власного капіталу та їх змін у звіті про власний капітал

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

 • оцінка статті може бути достовірно визначена;
 • інформація відповідає критеріям суттєвості;
 • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
 • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Більше інформації про Звіт про власний капітал – в матеріалі

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про власний капітал та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про власний капітал та

РубрикаФінансова звітність підприємства