Рядок 2465 “Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)”

Рядок 2465 "Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)"

Рядок 2465 “Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)” звіту про фінансові результати: призначення

Рядок 2465 “Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)” звіту про фінансові результати призначений для відображення сукупного доходу, який розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

3.35. Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

Методрекомендації № 433

Рядок 2465 “Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)” звіту про фінансові результати: заповнення

Рядок 2465 'Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)' дорівнює:

(рядок 2350 або (-) рядок 2355) + рядок 2460

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 2465 “Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)” звіту про фінансові результати: призначенняРядок 2465 “Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)” звіту про фінансові результати: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення доходів і витрат у звіті про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках;
  • згортання статей доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Більше інформації про Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – в матеріалі

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

ЗмістРядок 2465 “Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)” звіту про фінансові результати: призначенняРядок 2465 “Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)” звіту про фінансові результати: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про фінансові результати та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та

РубрикаФінансова звітність підприємства