Рядок 1630 “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці”

Рядок 1630 "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці"

Рядок 1630 “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” балансу: призначення

Рядок 1630 “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” балансу призначений для відображення суми заборгованості підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

2.65. У статті “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Методрекомендації № 433

Рядок 1630 “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” балансу: заповнення

Рядок 1630 'Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці' дорівнює:

Сальдо Кт рахунку 66

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 1630 “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” балансу: призначенняРядок 1630 “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” балансу: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення пасивів в балансі підприємстваБаланс (звіт про Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення пасивів в балансі підприємства

Пасиви відображаються в балансі з урахуванням наступного:

  • зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і є ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення;
  • власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Більше інформації про Баланс (Звіт про фінансовий стан) – в матеріалі

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

ЗмістРядок 1630 “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” балансу: призначенняРядок 1630 “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці” балансу: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення пасивів в балансі підприємстваБаланс (звіт про Читати далі …

коментарі відсутні

Більше інформації про заповнення балансу та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаБаланс (Звіт про фінансовий стан) та

РубрикаФінансова звітність підприємства