Рядок 1540 “Призовий фонд”

Рядок 1540 "Призовий фонд"

Рядок 1540 “Призовий фонд” балансу: призначення

Рядок 1540 “Призовий фонд” балансу призначений для відображення підприємствами, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, залишку сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення.

Рядок додатковий, включається до підсумку балансу.

2.57. У додатковій статті “Призовий фонд” підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення. Сума призового фонду включається до підсумку балансу.

Методрекомендації № 433

Рядок 1540 “Призовий фонд” балансу: заповнення

Рядок 1540 'Призовий фонд' дорівнює:

Сальдо Кт субрахунку 475

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 1540 “Призовий фонд” балансу: призначенняРядок 1540 “Призовий фонд” балансу: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення пасивів в балансі підприємстваБаланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення пасивів в балансі підприємства

Пасиви відображаються в балансі з урахуванням наступного:

  • зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і є ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення;
  • власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Більше інформації про Баланс (Звіт про фінансовий стан) – в матеріалі

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

ЗмістРядок 1540 “Призовий фонд” балансу: призначенняРядок 1540 “Призовий фонд” балансу: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення пасивів в балансі підприємстваБаланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти Баланс (звіт про фінансовий стан) складається з метою Читати далі …

коментарі відсутні

Більше інформації про заповнення балансу та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаБаланс (Звіт про фінансовий стан) та

РубрикаФінансова звітність підприємства