Рядок 1184 “Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в інших страхових резервах”

Рядок 1184 "Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в інших страхових резервах"

Рядок 1184 “Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в інших страхових резервах” балансу: призначення

Рядок 1184 “Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в інших страхових резервах” балансу призначений для відображення страховиками визначеної та оціненої суми частки перестраховиків в інших страхових резервах відповідно до вимог чинного законодавства.

Рядок додатковий.

2.37. У додатковій статті “Частка перестраховика у страхових резервах” страховики наводять визначену та оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законодавства.

Методрекомендації № 433

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 1184 “Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в інших страхових резервах” балансу: призначенняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення активів в балансі підприємстваБаланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти Зміст статей фінансової Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення активів в балансі підприємства

Активи відображаються в балансі за умови, що:

  • вони контролюються підприємством в результаті минулих подій,
  • їх оцінка може бути достовірно визначена,
  • очікується отримання в майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням.

Витрати на придбання та створення активу, який не може бути відображений в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду.

Більше інформації про Баланс (Звіт про фінансовий стан) – в матеріалі

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

ЗмістРядок 1184 “Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в інших страхових резервах” балансу: призначенняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення активів в балансі підприємстваБаланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти Баланс (звіт про Читати далі …

коментарі відсутні

Більше інформації про заповнення балансу та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаБаланс (Звіт про фінансовий стан) та

РубрикаФінансова звітність підприємства