П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”: призначення

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (далі – нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Це Положення (стандарт) не поширюється на гудвіл та операції з нематеріальними активами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 8 надає трактування наступному переліку термінів:

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”: класифікація нематеріальних активів

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами:

 • права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
 • права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
 • права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
 • права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
 • авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
 • інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”: структура документа

П(С)БО 8 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Визнання і оцінка нематеріальних активів;
 • Переоцінка нематеріальних активів;
 • Амортизація нематеріальних активів;
 • Зменшення корисності нематеріальних активів;
 • Вибуття нематеріальних активів;
 • Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів.

П(С)БО 8 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242.

Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Про засади державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні викладено тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *