П(С)БО 9 “Запаси”

П(С)БО 9 "Запаси"

П(С)БО 9 “Запаси”: призначення

П(С)БО 9 “Запаси” визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Норми цього Положення (стандарту) не розповсюджуються на:

 1. Незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов’язані з ними.
 2. Фінансові активи.
 3. Поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за справедливою вартістю відповідно до П(С)БО 30 “Біологічні активи”.
 4. Корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

П(С)БО 9 “Запаси”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 9 надає трактування наступному переліку термінів:

П(С)БО 9 “Запаси”: класифікація запасів

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

 • сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, розподілу, передачі, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;
 • незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу;
 • готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;
 • товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
 • малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;
 • поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Положенням (стандартом), а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання.

П(С)БО 9 “Запаси”: структура документа

П(С)БО 9 включає наступні розділи:

 • Загальні положення;
 • Визнання та первісна оцінка запасів;
 • Оцінка вибуття запасів;
 • Оцінка запасів на дату балансу;
 • Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності.

У додатку наведений приклад розподілу транспортно-заготівельних витрат.

П(С)БО 9 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Про засади державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні викладено тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *