П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”

П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів"

П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”: призначення

П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зменшення корисності активів та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми Положення (стандарту) 28 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Норми Положення (стандарту) 28 не поширюються на:

 1. Запаси.
 2. Активи, які виникають у підрядника від будівельних контрактів.
 3. Відстрочені податкові активи.
 4. Активи, які виникають від виплат працівникам.
 5. Фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю.
 6. Біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 28 вводить визначення для наступного переліку понять:

П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”: структура документа

П(С)БО 28 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Визнання та оцінка зменшення корисності активу;
 • Відновлення корисності активу;
 • Зменшення та відновлення корисності групи активів, яка генерує грошові потоки;
 • Розкриття інформації про зменшення і відновлення корисності активів у примітках до фінансової звітності.

Додатки П(С)БО 28 містять:

 • Приклад визначення суми очікуваного відшкодування активу та втрат від зменшення його корисності;
 • Приклад визначення суми вигід від відновлення корисності активу.

П(С)БО 28 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2005 р. № 817. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *