П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”

П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”: призначення

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та групу активів, що належить до вибуття в результаті операції продажу, а також припинену діяльність та розкриття такої інформації у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Норми цього Положення (стандарту) не поширюються на оцінку таких активів, утримуваних для продажу, у т. ч. необоротних активів, уключених до складу групи вибуття:

 1. Відстрочених податкових активів.
 2. Активів, що пов’язані з виплатами працівникам по закінченні їх трудової діяльності.
 3. Довгострокових фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю.
 4. Довгострокових біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.
 5. Інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю.

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 27 вводить визначення наступному переліку понять:

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”: структура документа

П(С)БО 27 складається з наступних розділів:

 1. Загальні положення;
 2. Визнання та оцінка необоротних активів та групи вибуття, утримуваних для продажу;
 3. Визнання та оцінка припиненої діяльності;
 4. Розкриття інформації про необоротні активи та групу вибуття, утримувані для продажу, а також припинену діяльність у примітках до фінансової звітності.

П(С)БО 27 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *