П(С)БО 26 “Виплати працівникам”

П(С)БО 26 "Виплати працівникам"

П(С)БО 26 “Виплати працівникам”: призначення

П(С)БО 26 “Виплати працівникам” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми Положення (стандарту) 26 застосовуються роботодавцями – підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

П(С)БО 26 “Виплати працівникам”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 26 вводить визначення наступному переліку понять:

П(С)БО 26 “Виплати працівникам”: структура документа

П(С)БО 26 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Поточні виплати працівникам;
 • Виплати при звільненні;
 • Виплати по закінченні трудової діяльності;
 • Інші виплати працівникам;
 • Розкриття інформації про виплати працівникам у примітках до фінансової звітності.

П(С)БО 26 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *