П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”

П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: призначення

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін” визначає методологічні засади формування інформації про операції пов’язаних сторін та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми Положення (стандарту) 23 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) щодо операцій пов’язаних сторін.

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 23 вводить визначення наступному переліку понять:

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: перелік пов’язаних сторін

Пов’язаними сторонами вважаються:

3.1 підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;

3.2 підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Перелік пов’язаних сторін визначається підприємством, враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму (превалювання сутності над формою). Відносини між пов’язаними сторонами це, зокрема, відносини: материнського (холдингового) і його дочірніх підприємств; спільного підприємства і контрольних учасників спільної діяльності; підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств; підприємства і фізичних осіб, які здійснюють контроль або мають суттєвий вплив на це підприємство, а також відносини цього підприємства з близькими членами родини кожної такої фізичної особи; підприємства і його керівника та інших осіб, які належать до провідного управлінського персоналу підприємства, а також близьких членів родини таких осіб.

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: склад операцій пов’язаних сторін

До операцій пов’язаних сторін, зокрема, належать:

 1. придбання або продаж готової продукції (товарів, робіт, послуг);
 2. придбання або продаж інших активів;
 3. операції за агентськими угодами;
 4. орендні операції;
 5. операції за ліцензійними угодами (передача об’єктів промислової власності тощо);
 6. фінансові операції;
 7. надання та отримання гарантій та застав;
 8. операції з провідним управлінським персоналом та з його близькими членами родини.

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: структура документа

П(С)БО 23 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Операції пов’язаних сторін;
 • Розкриття інформації.

П(С)БО 23 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Про засади державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні викладено тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *