П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”

П(С)БО 24 "Прибуток на акцію"

П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”: призначення

П(С)БО 24 “Прибуток на акцію” визначає методологічні засади формування інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності.

Норми Положення (стандарту) 24 застосовуються відкритими акціонерними товариствами, крім тих, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – товариства).

П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО вводить визначення наступному переліку понять:

П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”: структура документа

П(С)БО 24 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію;
 • Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію;
 • Перерахунок чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію;
 • Розкриття інформації про чистий прибуток на одну просту акцію.

У додатках до П(С)БО 24 містяться:

 • Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу;
 • Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію;
 • Порядок включення розбавляючих потенційних простих акцій до розрахунку середньорічної кількості простих акцій і чистого прибутку на одну просту акцію в результаті конвертації фінансових інструментів.

П(С)БО 24 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *