П(С)БО 22 “Вплив інфляції”

П(С)БО 22 "Вплив інфляції"

П(С)БО 22 “Вплив інфляції”: призначення

П(С)БО 22 “Вплив інфляції” визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності.

Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

П(С)БО 22 “Вплив інфляції”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 22 вводить визначення наступному переліку термінів:

П(С)БО 22 “Вплив інфляції”: структура документа

П(С)БО 22 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Коригування показників балансу;
 • Коригування показників звіту про фінансові результати;
 • Коригування показників звіту про рух грошових коштів;
 • Коригування показників звіту про власний капітал;
 • Консолідація скоригованих фінансових звітів;
 • Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності.

Додаток до П(С)БО 22 містить приклади коригування фінансових звітів.

П(С)БО 22 затверджено наказом Міністерства фінансів України від  29.02.2002 р. № 147. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *