КВЕД-2010 Секція C “Переробна промисловість”

КВЕД-2010 Секція C "Переробна промисловість"

КВЕД-2010 Секція C “Переробна промисловість” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Секція C “Переробна промисловість” складається з наступних розділів:

РозділНазва
10Виробництво харчових продуктів
11Виробництво напоїв
12Виробництво тютюнових виробів
13Текстильне виробництво
14Виробництво одягу
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння
17Виробництво паперу та паперових виробів
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
22Виробництво гумових і пластмасових виробів
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
24Металургійне виробництво
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
26Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
27Виробництво електричного устатковання
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
30Виробництво інших транспортних засобів
31Виробництво меблів
32Виробництво іншої продукції
33Ремонт і монтаж машин і устатковання

КВЕД-2010 Секція C “Переробна промисловість” включає:

процеси фізичного або хімічного перероблення матеріалів, речовин або компонентів з метою випуску нової продукції, хоча ці процеси не можуть бути застосовані як єдиний універсальний критерій для визначення виду виробництва (див. нижче примітку “Перероблення відходів”). Перероблені матеріали, речовини або компоненти одержують з сировини, такої як продукція сільського, лісового та рибного господарства, добувної промисловості та розроблення кар’єрів, продукція інших галузей переробної промисловості. Суттєве змінювання, відновлення або реконструкція товарів зазвичай вважають діяльністю з перероблення.

Вироблена продукція може бути кінцевою в розумінні, що вона придатна для використання чи споживання, або напівфабрикатом у розумінні, що вона є вхідним матеріалом для подальшого виробництва. Наприклад, продукція очищення глинозему є вхідним матеріалом, що застосовують для виробництва первинного алюмінію; первинний алюміній є вхідним матеріалом для волочіння алюмінієвого дроту; алюмінієвий дріт є вхідним матеріалом для виробництва метизів.

Виробництво спеціалізованих компонентів і частин, аксесуарів та приладдя для машин і устатковання, відповідно до загального правила класифікації, відноситься до того ж класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких ці частини й аксесуари призначені. Виробництво неспеціалізованих компонентів і запасних частин до машин та устатковання, наприклад, двигунів, поршнів, електричних моторів, електричних пристроїв, клапанів, зубчастих коліс, підшипників, класифікують у відповідних класах секції C “Переробна промисловість” незалежно від того, до яких машин чи устатковання ці елементи можуть бути прилаштовані. Однак виробництво спеціалізованих компонентів і аксесуарів формуванням або штампуванням пластмасових матеріалів відносять до групи 22.2.

Складання комплектуючих частин і деталей у процесі виготовлення продукції розглядають у виробництві. Виробництво включає складання промислової продукції як з компонентів, виготовлених самостійно, так і з придбаних компонентів.

Перероблення відходів

Відновлення відходів, тобто перероблення відходів у вторинну сировину, класифікують у групі 38.3 “Відновлення матеріалів”. Хоча цю діяльність можуть здійснювати з використанням процесів фізичного або хімічного перероблення матеріалів, її не вважають частиною переробної промисловості. Головною метою цієї діяльності є перероблення відходів, яке відносять до секції E “Водопостачання; каналізація, поводження з відходами”. Однак виробництво нових готових виробів (на відміну від вторинної сировини) класифікують у виробництві, навіть якщо у процесі їх виготовлення як вхідний матеріал були використані відходи. Наприклад, одержування срібла з відпрацьованої фото- або кіноплівки розглядають як процес виробництва.

Спеціалізоване технічне обслуговування та ремонт промислових, комерційних та подібних видів машин і устатковання в основному класифіковані у розділі 33 “Ремонт і монтаж машин і устатковання”. Однак ремонт комп’ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів класифікують у розділі 95 “Ремонт комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”, у той час як ремонт автотранспортних засобів класифікують у розділі 45 “Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт”. Установлення машин і устатковання, як вузькоспеціалізовану діяльність, класифікують у класі 33.20.

Примітка:

межі між переробною промисловістю та іншими видами економічної діяльності можуть бути недостатньо чіткими для їх класифікування. Відповідно до загального правила діяльність у виробничій секції стосується перероблення матеріалів для виробництва продукції. Її кінцевим результатом є якісно нова продукція. Проте визначення того, що являє собою нова продукція, може бути досить суб’єктивним.

Так, до переробної промисловості у КВЕД та NACE відносять такі види діяльності:

 • перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе) поза бортом рибальських суден (див. 10.20);
 • пастеризацію та розлив молока в пляшки (див. 10.51);
 • вичинення шкур (див. 15.11);
 • оброблення (консервування) деревини (див. 16.10);
 • друкування та пов’язані з ним види діяльності (див. 18.1);
 • відновлення протекторів шин (див. 22.11);
 • виробництво бетону, готового для використання (крім виробництва бетону будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику) (див. 23.63);
 • нанесення гальванічного (електролітичного) покриття, плакування та термічне оброблення металів (див. 25.61);
 • капітальний ремонт і реконструкція машин і устатковання (наприклад, капітальний ремонт двигунів для автотранспортних засобів, див. 29.10).

КВЕД-2010 Секція C “Переробна промисловість” не включає:

З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:

 • лісозаготівлю, віднесену до секції A “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”;
 • підготування сільськогосподарської продукції до первинних ринків, класифіковане у секції A “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”;
 • приготування їжі для споживання на місці, класифіковане у розділі 56 “Діяльність із забезпечення стравами та напоями”;
 • збагачення руд та інших мінералів, класифіковане в секції B “Добувна промисловість та розроблення кар’єрів”;
 • зведення конструкцій та будівельні роботи, які виконуються на будівельному майданчику, класифіковані в секції F “Будівництво”;
 • діяльність із поділу та перерозподілу товарів на менші партії, у т. ч. пакування, перепакування або розлив у пляшки алкогольних напоїв або хімікатів; сортування твердих відходів; змішування фарб на замовлення; різання металу на замовлення; віднесені до секції G “Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів”.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …