КВЕД-2010 Розділ 19 “Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення”

КВЕД-2010 Розділ 19 "Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення"

КВЕД-2010 Розділ 19 “Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Розділ 19 “Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення” входить до складу Секції C «Переробна промисловість» та складається з наступних груп:

ГрупаНазва
19.1Виробництво коксу та коксопродуктів
19.2Виробництво продуктів нафтоперероблення

КВЕД-2010 Розділ 19 “Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення” включає:

перероблення сирої нафти та вугілля в придатні для використання продукти. Основним процесом перероблення нафти є очищення, яке включає сепарацію сирої нафти на компоненти шляхом таких методів, як крекінг і дистиляція. Цей розділ також включає виробництво за власний рахунок відповідних продуктів – коксу, бутану, пропану, бензину, гасу, мазуту тощо), а також надання послуги з перероблення (наприклад, рафінацію на замовлення).

До розділу включено також виробництво етану, пропану та бутану як продуктів очищення нафти.

Цей розділ включає одержання газу тільки нижчого ступеня чистоти (менше 95 % щодо етану, етилену та бутану, менше 90 % щодо пропану (пропілену), бутену (бутілену) та бутадієну).

КВЕД-2010 Розділ 19 “Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення” не включає:

  • виробництво газів, зазначених у цьому розділі, вищого ступеня чистоти (20.14),
  • виробництво промислових газів (20.11),
  • добування природного газу (метану, етану, бутану або пропану) (06.20) та
  • виробництво паливного газу, крім нафтового газу (наприклад, вугільного газу, водяного газу, генераторного газу і газу газових заводів) (35.21).

Виробництво нафтохімікатів з очищеної нафти класифікують у розділі 20.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …