КВЕД-2010 Клас 18.20 “Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення”

КВЕД-2010 Клас 18.20 "Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення"

КВЕД-2010 Клас 18.20 “Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення” у структурі класифікатора

КВЕД-2010 Клас 18.20 “Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення” входить до складу Групи 18.2 «Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення».

КВЕД-2010 Клас 18.20 “Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення” включає:

  • тиражування музичних та інших звукових записів з оригіналу (майстер-копії) на грамплатівки, компакт-диски та магнітофонну плівку;
  • тиражування кінофільмів та інших відеозаписів з оригіналу (майстер-копії) на компакт-диски та відеострічку;
  • тиражування програмного забезпечення та даних з оригіналу (майстер-копії) на диски та плівку.

КВЕД-2010 Клас 18.20 “Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення” не  включає:

  • тиражування друкованих матеріалів, див. 18.11, 18.12;
  • видання програмного забезпечення, див. 58.2;
  • виробництво та розповсюдження (дистрибуцію) кіно-, відеофільмів і записів на DVD-дисках або подібних носіях, див. 59.11, 59.12, 59.13;
  • тиражування кінофільмів для кінопрокату, див. 59.12;
  • створення оригіналів (майстер-копій) записів або аудіоматеріалу, див. 59.20.

Класифікація видів економічної діяльності: загальні аспекти

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010) набрав чинності з 01.01.2012 р. відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів”.

З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України “Про державну статистику”, наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. №396 затверджені Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”.

Більше про призначення та застосування КВЕД-2010 – у матеріалі:

Класифікація видів економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності: застосування та методологія

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності: сфера застосування Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють Читати далі …

Більше про правові основи класифікації господарської діяльності – у матеріалі:

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин Читати далі …