П(С)БО 30 “Біологічні активи”

П(С)БО 30 "Біологічні активи"

П(С)БО 30 “Біологічні активи”: призначення

П(С)БО 30 “Біологічні активи” визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Норми Положення (стандарту) 30 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – підприємства) усіх форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) щодо сільськогосподарської діяльності.

Положення (стандарт) 30 не поширюється на:

 1. Сільськогосподарську продукцію, що зберігається після її первісного визнання.
 2. Продукти переробки сільськогосподарської продукції.
 3. Біологічні активи, не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.
 4. Плодоносні рослини, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

П(С)БО 30 “Біологічні активи”: термінологія

Серед іншого, П(С)БО 30 вводить визначення наступного переліку понять:

П(С)БО 30 “Біологічні активи”: структура документа

П(С)БО 30 складається з наступних розділів:

 • Загальні положення;
 • Визнання та оцінка біологічних активів;
 • Доходи та витрати сільськогосподарської діяльності;
 • Розкриття інформації про біологічні активи у примітках до фінансової звітності.

У додатку до П(С)БО 30 наведені приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції.

П(С)БО 30 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790. Повний текст документа в актуальному стані можна знайти на офіційному порталі Верховної Ради України за наступним посиланням:

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні: загальні відомості

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
  • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 1. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що:
  • забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку,
  • затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Таким органом є Міністерство фінансів України.

Більше про національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку читайте тут.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *